Fritvalgsordning

En fritvalgsordning giver via en løbende opsparing medarbejderne frihed til selv at vælge, hvordan en del af deres løn skal bruges. Som moderne arbejdsgiver er det afgørende at tilbyde fleksibilitet og frihed for at tiltrække, belønne og fastholde medarbejdere.
Her giver vi en kort forklaring på, hvad en fritvalgsordning er, og hvordan Benify kan hjælpe dig med at tilbyde mere frihed uden at øge administrationen og omkostningerne.

Sådan fungerer en fritvalgsordning

Hos mange virksomheder udbetales det opsparede beløb til medarbejderne, uden at de får mulighed for at foretage et valg. I samarbejde med vores kunder har Benify konstrueret en løsning, som sikrer at alle medarbejdere bliver orienteret omkring det valg, de skal tage. Samtidig sker der en automatisering af hele forløbet for udbetalingen, uanset hvilket valg de foretager.

Vi benytter forskellige kommunikationskanaler til at underrette medarbejderne. Via vores mobilapp kan vi udsende en push-besked til medarbejderne eller sende dem en e-mail med målrettet kommunikation. I beskeden vil der være et link til Benify-platformen, som viser dem det beløb, de har til rådighed, samt hvilke muligheder de har at vælge imellem. Herefter vil bestillingerne blive samlet i én fil, som let kan importeres i lønsystemet.

Alt i alt, tilbyder vi et frit valg for medarbejderen, som tilgodeser deres behov og ønsker – og en løsning, som sikrer ledelsen lav administration og mere gennemsigtighed.

Hold dig opdateret

I vores vidensbank, HR Indsigt, kan du lære mere om administration af medarbejderfordele, HR-teknologi, medarbejderengagement og  effektiv kommunikation med vores gratis e-bøger, whitepapers, webinarer, rapporter og meget mere.